Autoglym Active Insekt Remover 500 ml. - Bilvårdskungen

Produktbeskrivning

Autoglym Active Insekt Remover  er et konsentrert skum, designet for raskt å oppløse insekter fra kjøretøyets karosseriet, frontruter og frontlykter. Den kan brukes for å enkelt fjerne på små områder, eller i forbindelse med vask av hele bilen.

Autoglym Aktiv Insect Remover er et konsentrert skum, designet for raskt å oppløse insekter fra kjøretøyets karosseriet, frontruter og frontlykter. Den kan brukes for å enkelt fjerne på små områder, eller i forbindelse med vask av hele bilen.

Om du bare skal fjerne fra et lite område, sprayer du på, lar virke ca 30 sekunder, før du så tørker av med en myk klut.

Skal du løsne fastsittende insekter i forbindelse med vask, sprayer du bare bare på 1 minutt eller 2 før du eller du går løs på vaskingen.

Autoglym Active Insekt Remover er i skum-form, renner ikke av, men blir stående og virke. Er meget drøy i bruk.

Autoglym Active Insekt Remover 500 ml.
165,-,-
165,-
Autoglym Active Insekt Remover 500 ml.
  36 stk på lager

Produktbeskrivning

Autoglym Aktiv Insect Remover er et konsentrert skum, designet for raskt å oppløse insekter fra kjøretøyets karosseriet, frontruter og frontlykter. Den kan brukes for å enkelt fjerne på små områder, eller i forbindelse med vask av hele bilen.

Om du bare skal fjerne fra et lite område, sprayer du på, lar virke ca 30 sekunder, før du så tørker av med en myk klut.

Skal du løsne fastsittende insekter i forbindelse med vask, sprayer du bare bare på 1 minutt eller 2 før du eller du går løs på vaskingen.

Autoglym Active Insekt Remover er i skum-form, renner ikke av, men blir stående og virke. Er meget drøy i bruk.

Hälsa, miljö och säkerhet (HMS)

Advarsel

H226 Brannfarlig væske og damp

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon