Reklamering

Norska Forbrukerkjøpsloven från 21 juni 2002, nr 34

Om köparen upptäcker ett fel eller en brist hos varan ska köparen, inom rimlig tid efter upptäckten eller när skadan borde ha upptäckts, meddela säljaren om att felet åberopas (reklamation). Fristen för att reklamera är dock inte kortare än två månader från det att felet upptäcktes. Reklamationen ska ske senast två år efter att köparen mottog varan. När det gäller delar av varan som normalt ska hålla längre än 2 år vid normal användning, är reklamationsgränsen 5 år efter att varan mottagits. Om köparen inte reklamerar i tid, försvinner rätten till att åberopa fel och brister. En brist som visar sig inom 6 månader efter att köparen mottog varan (normalt leveranstidspunkten) ska antas vara ett ursprungligt fel/skada.

Anmälan om fel och brister hos produkterna kan ske både muntligt och skriftligt. Ur dokumentationssynpunkt och bevissynpunkt rekommenderar vi att reklamationen görs skriftligt och gärna genom att be om retur här på webbsidan..

Bekräftelse på mottagen reklamationsanmälan/returnering kommer till den e-postadress som köparen registrerat på ”Mitt Konto”-sidan. I bekräftelsen finns också information om eventuella särskilda villkor eller om det krävs särskilda åtgärder av köparen i samband med att varan sänds i retur.

Om det förekommer fel och brister och om köparen reklamerat inom nämnda tidsfrister kan köparen ha rätt till något av följande:

    • Att få hela köpebeloppet tillbaka
    • Under vissa omständigheter välja mellan reparation eller ny produkt
    • Kräva att köpet hävs om felet är väsentligt (förutsatt att varan är i ursprungligt skick sedan leverans och i samma mängd, § 5)

(* Om kriterierna för hävning gäller enligt reklamationsreglerna i Forbrukerkjøpsloven eller enligt vårt utvidgade ””öppet köp i 60 dagar”” garantier, ska överenskommet belopp och eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från det att vi mottagit varan i retur)