Chemical Guys Bug & Tar Remover - Bilvårdskungen

Produktbeskrivning

Bug Bugger er meget sterk, konsentrert og fjerner insektsrester fra bil, MC og andre kjøretøy uten problemer. Denne kan fint brukes som en forvask/avfetting da den også enkelt løser opp skitt, veisalt og andre forurensinger. Bug Bugger er høykonsenstrert, så du trenger faktisk kun 3-4 korker for ca 3,5 L ferdig blanding! Skal du bruke den kun på noen få områder, bland den litt tynnere og spray direkte på det aktuelle området.

Slik bruker du Chemical Guys Bug & Tar Remover

Bland produktet til ønsket konsentrasjon og spray over området som skal rengjøres. La det virke i ca 30 sekunder og skyll grundig.

NB! Ikke la det tørke på lakken.

Chemical Guys Bug & Tar Remover
195,-,-
195,-
Chemical Guys Bug & Tar Remover

Storlek

475 ml

arrow

  Beställningsvara / Ej på lager

Produktbeskrivning

Bug Bugger er meget sterk, konsentrert og fjerner insektsrester fra bil, MC og andre kjøretøy uten problemer. Denne kan fint brukes som en forvask/avfetting da den også enkelt løser opp skitt, veisalt og andre forurensinger. Bug Bugger er høykonsenstrert, så du trenger faktisk kun 3-4 korker for ca 3,5 L ferdig blanding! Skal du bruke den kun på noen få områder, bland den litt tynnere og spray direkte på det aktuelle området.

Slik bruker du Chemical Guys Bug & Tar Remover

Bland produktet til ønsket konsentrasjon og spray over området som skal rengjøres. La det virke i ca 30 sekunder og skyll grundig.

NB! Ikke la det tørke på lakken.

Hälsa, miljö och säkerhet (HMS)

Advarsel

H302 Farlig ved svelging

H312 Farlig ved hudkontakt

H332 Farlig ved innånding

H315 Irriterer huden

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Rekommenderad skyddsutrustning

Fra 349,-
På lager