Test av CarPro Iron X vs Selaclean Iron X-it

Test av CarPro Iron X vs. Selaclean Iron X-itLuftburna kemiska förbindelser och järn (järnhaltiga) partiklar tränger in i lacken och skapar etsande förbindelser som äter sig in i lacken. Det kommer ofta från bromsskivor och bromsklossar där små partiklar kommer med hög fart och hög temperatur som bränner in i lacken. Följden blir ofta små ”bulor” i lacken, speciellt på sidan av bilens nedre del. Det är viktigt att ta bort, eftersom det snabbt kan orsaka rost.

Selaclean Iron X-it och CarPro Iron X är båda produkter som hävdar att de tar bort detta. Iron X betecknas oftast som originalet medan Iron X-it är en norsk-producerad utmaning från Selaclean. Vilken av dessa är egentligen bäst?

SLUTSATS

Test av CarPro Iron X vs. Selaclean Iron X-itBåda produkterna är bra produkter för att ta bort vägdamm, men saknar ”det” för att ta bort allt som bränts fast. Här får man hjälpa till med clayduk (rekommenderas) eller claylera.

Kan också användas på lackerade fälgar. Tar bort vägdamm, men man får också hjälpa till mekaniskt för att få bort allt.

Ska man polera i efterhand är det en ”måste”-produkt för att få bilen fri från vägdamm.

Luktar illa och de dunstar, rekommenderas att produkterna inte lagras inomhus.

Effekten med att Selaclean Iron X-it ger en mer skumaktig konsistens och kan ligga på längre lade vi inte märke till. De torkade upp nästan lika snabbt.

Priset är lika.

Efter flera tester på olika typer av lacker av tyska och asiatiska bilar och fälgar gör CarPro Iron X-it Lemon Scent ett lite bättre jobb med att ta bort vägdammet. Således mindre friktion och lite mindre risk för mikrorepor.

HUR VI TESTADE

Test av CarPro Iron X vs. Selaclean Iron X-itFörst Prickbort Spray (upptill vindrutan) på torr bil. Avfettning från Selaclean sprayas över efter fem minuter. Skum av såpa läggs över efter cirka fem till tio minuter. Spola av efter cirka tio minuter. Spraya på Iron X eller Iron X-it (upp till vindrutorna på sidorna och bak). Spola av efter fem till tio minuter. Handtvätta med såpa och mikrofiber. Spola av. Iron X eller Iron X-it spray och clayduk. Spola av. Torkning med mikrofiber.

Följ bruksanvisningen noga. Låt inte produkten torka på lacken. Stå inte i solen. Använd skydd (handskar och skyddsglasögon).

Du kommer att få en gyllene ren bil. Polerar du i efterhand och vaxar får du säkert den blankaste bilen på gatan under lång tid.

Datum: 2015-10-29
Test utfört av: Tom Østli, Drøbak, Norge

Test av CarPro Iron X vs. Selaclean Iron X-itLuftburna kemiska förbindelser och järn (järnhaltiga) partiklar tränger in i lacken och skapar etsande förbindelser som äter sig in i lacken. Det kommer ofta från bromsskivor och bromsklossar där små partiklar kommer med hög fart och hög temperatur som bränner in i lacken. Följden blir ofta små ”bulor” i lacken, speciellt på sidan av bilens nedre del. Det är viktigt att ta bort, eftersom det snabbt kan orsaka rost.

Selaclean Iron X-it och CarPro Iron X är båda produkter som hävdar att de tar bort detta. Iron X betecknas oftast som originalet medan Iron X-it är en norsk-producerad utmaning från Selaclean. Vilken av dessa är egentligen bäst?

SLUTSATS

Test av CarPro Iron X vs. Selaclean Iron X-itBåda produkterna är bra produkter för att ta bort vägdamm, men saknar ”det” för att ta bort allt som bränts fast. Här får man hjälpa till med clayduk (rekommenderas) eller claylera.

Kan också användas på lackerade fälgar. Tar bort vägdamm, men man får också hjälpa till mekaniskt för att få bort allt.

Ska man polera i efterhand är det en ”måste”-produkt för att få bilen fri från vägdamm.

Luktar illa och de dunstar, rekommenderas att produkterna inte lagras inomhus.

Effekten med att Selaclean Iron X-it ger en mer skumaktig konsistens och kan ligga på längre lade vi inte märke till. De torkade upp nästan lika snabbt.

Priset är lika.

Efter flera tester på olika typer av lacker av tyska och asiatiska bilar och fälgar gör CarPro Iron X-it Lemon Scent ett lite bättre jobb med att ta bort vägdammet. Således mindre friktion och lite mindre risk för mikrorepor.

HUR VI TESTADE

Test av CarPro Iron X vs. Selaclean Iron X-itFörst Prickbort Spray (upptill vindrutan) på torr bil. Avfettning från Selaclean sprayas över efter fem minuter. Skum av såpa läggs över efter cirka fem till tio minuter. Spola av efter cirka tio minuter. Spraya på Iron X eller Iron X-it (upp till vindrutorna på sidorna och bak). Spola av efter fem till tio minuter. Handtvätta med såpa och mikrofiber. Spola av. Iron X eller Iron X-it spray och clayduk. Spola av. Torkning med mikrofiber.

Följ bruksanvisningen noga. Låt inte produkten torka på lacken. Stå inte i solen. Använd skydd (handskar och skyddsglasögon).

Du kommer att få en gyllene ren bil. Polerar du i efterhand och vaxar får du säkert den blankaste bilen på gatan under lång tid.

Datum: 2015-10-29
Test utfört av: Tom Østli, Drøbak, Norge

Test av CarPro Iron X vs. Selaclean Iron X-itLuftburna kemiska förbindelser och järn (järnhaltiga) partiklar tränger in i lacken och skapar etsande förbindelser som äter sig in i lacken. Det kommer ofta från bromsskivor och bromsklossar där små partiklar kommer med hög fart och hög temperatur som bränner in i lacken. Följden blir ofta små ”bulor” i lacken, speciellt på sidan av bilens nedre del. Det är viktigt att ta bort, eftersom det snabbt kan orsaka rost.

Selaclean Iron X-it och CarPro Iron X är båda produkter som hävdar att de tar bort detta. Iron X betecknas oftast som originalet medan Iron X-it är en norsk-producerad utmaning från Selaclean. Vilken av dessa är egentligen bäst?

SLUTSATS

Test av CarPro Iron X vs. Selaclean Iron X-itBåda produkterna är bra produkter för att ta bort vägdamm, men saknar ”det” för att ta bort allt som bränts fast. Här får man hjälpa till med clayduk (rekommenderas) eller claylera.

Kan också användas på lackerade fälgar. Tar bort vägdamm, men man får också hjälpa till mekaniskt för att få bort allt.

Ska man polera i efterhand är det en ”måste”-produkt för att få bilen fri från vägdamm.

Luktar illa och de dunstar, rekommenderas att produkterna inte lagras inomhus.

Effekten med att Selaclean Iron X-it ger en mer skumaktig konsistens och kan ligga på längre lade vi inte märke till. De torkade upp nästan lika snabbt.

Priset är lika.

Efter flera tester på olika typer av lacker av tyska och asiatiska bilar och fälgar gör CarPro Iron X-it Lemon Scent ett lite bättre jobb med att ta bort vägdammet. Således mindre friktion och lite mindre risk för mikrorepor.

HUR VI TESTADE

Test av CarPro Iron X vs. Selaclean Iron X-itFörst Prickbort Spray (upptill vindrutan) på torr bil. Avfettning från Selaclean sprayas över efter fem minuter. Skum av såpa läggs över efter cirka fem till tio minuter. Spola av efter cirka tio minuter. Spraya på Iron X eller Iron X-it (upp till vindrutorna på sidorna och bak). Spola av efter fem till tio minuter. Handtvätta med såpa och mikrofiber. Spola av. Iron X eller Iron X-it spray och clayduk. Spola av. Torkning med mikrofiber.

Följ bruksanvisningen noga. Låt inte produkten torka på lacken. Stå inte i solen. Använd skydd (handskar och skyddsglasögon).

Du kommer att få en gyllene ren bil. Polerar du i efterhand och vaxar får du säkert den blankaste bilen på gatan under lång tid.

Datum: 2015-10-29
Test utfört av: Tom Østli, Drøbak, Norge