Is-skrape på boks! Turtle vs. Autoglym

Vinteren i Norge er fin på mange måter, men selv den største ”vinter-entusiasten” av oss synes nok det er et herk å skrape ruta etter noen timer på jobb, besøk hos venner eller kanskje hjemme i gårdsplassen en tidlig morgen.

En god is-fjerner vil i de aller fleste tilfeller gjøre denne jobben for deg på sekunder. Bare spray på, sett deg inn og kjør. Er isen for tykk, vil en is-fjerner av god kvalitet hjelpe med å løse opp stål-isen, slik at jobben går lettere og raskere med is-skrapen.

Spylervæske som is-fjerner

Enkelte mener spylervæske gjør samme nytten. Dette har blitt testet ut med nedslående resultat.

For det første har de fleste biler tvangsstyrte vinduspussere når man bruker vindusspyler.  Det kan blant annet medføre ødelagt gummi på pussere.

Videre testet vi å helle vindusspylerveske på sprutekanne som ble sprayet på vinduene på lik linje med testproduktene. Ja det fungerer til en viss grad, men den blir til tjukk grøt og man får rennemerker nedover lakken. Det blir også liggende en film på ruta og denne må tørkes bort.

Oppsummering av begge produkter

Pluss

Testflaskene har vært oppbevart i kald bil og inne i varmt hus uten at det har virket inn på virkningsgraden.

På frosset rute og stål-is fungerer produktene utmerket.

Autoglym De-Icer og Turtle Ice Remover oppfører seg svært likt under de testene som ble utført under rådene temperaturer. Autoglym skiller seg noe ut når det kryper under -15 ºC. og virker fint helt mot 25 blå før vi ser endringer i resultat.

Begge produktene gir isfrie ruter på lik tid og de legger ikke igjen skimmer eller stripper på ruta.Er det mye møkk og salt som har frosset inn, bør man tørke av ruta og pussere etter man har iset av rutene.

Ved bruk vil man oppleve å ha nesten å ha helt isfrie ruter om morgenen, og at isen slipper lettere. De fungerer også utmerket til å bruke innvendig for å hindre dugg, spray på tørk av.

Minus

På snø som har frosset seg fast på ruta virket ingen av produktene. Rutene ble også kostet før spraying uten at det hjalp. Prosessen ble gjentatt flere ganger, og det var liten, eller ingen antydning til at isen ville slippe. Her var det kun isskrape som fungerte foruten å starte opp bilen eller sette på Webasto.

Konklusjon

Vår første grundige test av disse to viste ingen forskjell i kvalitet eller resultat. Det var først når vi gjentok testen etter noen uker og temperaturen hadde krøpet til -15 ºC vi begynte å ane en forskjell.

Under gjentatte forsøk med kulde grader på -12 til -15 ºC er fortsatt virkningsgraden til stede med å smelte is hos Autoglym De-Icer, mens Turtle Ice Remover har en liten tendens til og ikke å klare å smelte alt på ruta. Vi må spraye litt ekstra for å få full virkning.

Produktene funger utmerket på ruter som har frosset, men de hadde ingen virkning der hvor snø hadde frosset seg fast. Is-skrape måtte brukes.

Slik testet vi

Produktene ble testet i en periode på flere uker. Vi testet på fjellet etter snøvær og i lavlandet med mårra-is og høy luftfuktighet over flere dager. Temperaturer fra 2 ºC til -15 ºC.

Produktene ble testet på front, bak og sideruter på forskjellige type biler.

Dato: 3.12.2015 – 17.01.2016
Test utført av: Tom Østli, Drøbak