Alkalisk Avfettning | Bilvårdskungen.se
img

Alkalisk Avfettning

Alkaliskt medel är den typ av medel som har mest användning. Allt från förtvätt, motortvätt och interiörtvätt. Här beror allt på vilket blandningsförhållande du väljer.